arrow-top

 

GAZOWNIK DO PRZEGLĄDU GAZOWEGO DOMU
PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ

Nie ryzykuj problemami z ubezpieczeniem! Zadbaj o przegląd gazowy i znajdź gazownika!

 

1. Wypełniasz formularz i wysyłasz zapytanie do wykonawców

2. Wykonacy kontaktują się z Tobą w ciągu 24 godzin i przedstawiają oferty

3. Jeśli się zdecydujesz, umawiasz się na termin w dogodnym dla Ciebie terminie

4. Odbierasz protokół i rozliczasz się z wykonawcą

Proszę wpisać nazwę miasta

 

 

 

 

Czy przegląd instalacji gazowej jest obowiązkowy?

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, a konkretnie z Art. 62. pkt 1.1.c, właściciele domów jednorodzinnych zobowiązani są do przeprowadzania regularnych przeglądów okresowych, co najmniej raz w roku, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowej.

Regularna kontrola szczelności instalacji gazowej oraz butli gazowych ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu potencjalnym wyciekom gazu. Nieszczelności mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, związanych z nagromadzeniem gazu i potencjalnym wystąpieniem pożarów lub eksplozji. Przegląd umożliwia wychwycenie ewentualnych usterek i podjęcie natychmiastowych działań naprawczych.

Jak przygotować się do przeglądu instalacji gazowej domu jednorodzinnego?

Aby przegląd instalacji gazowej przebiegał sprawnie, pamiętaj o odsłonięciu wszystkich punktów i urządzeń oraz o zapewnieniu dostępu do rur gazowych w domu.

Co grozi za brak przeglądu instalacji gazowej?

W przypadku braku dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów zgodnie z określonymi terminami, można zostać ukaranym grzywną do wysokości 5 tysięcy złotych. Ponadto, inspektorzy nadzoru budowlanego mają możliwość nałożenia kary w postaci ograniczenia/pozbawienia wolności lub nałożenia mandatu w wyniku przeprowadzonych kontroli.

Co ile przegląd instalacji gazowej w domu jednorodzinnym?

Przegląd instalacji gazowej powinien być realizowany corocznie, a podczas tego badania dokładnie ocenia się wszystkie instalacji w domu jednorodzinnym, przede wszystkim te, które mogą być podatne na usterki, awarie lub powodowac neiszczelności.

Ile kosztuje przegląd instalacji gazowej w domu?

Koszt przeglądu instalacji gazowej w domu jednorodzinnej zależy od wielu czynników, między innymi od miasta oraz od ilości urządzeń takich jak kotły gazowej czy kuchenki gazowe. Najczęściej koszt przeglądu z protokołem osculuje w przedziale 350-500zł

Kto wykona przegląd instalacji gazowej w domu?

+ ZAMÓW PRZEGLĄD

Odpowiedzialność za kontrolę instalacji gazowych spoczywa zawsze na właścicielu lub zarządcy budynku. To on jest zobowiązany do monitorowania terminów przeglądów i do ich zlecania.

Do przeprowadzenia przeglądów instalacji gazowej wymagane są specjalistyczne kwalifikacje. Specjaliści wykonujący te kontrole powinni posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej i bardzo często szukamy ich "gazownik ".

Co powinien zawierać protokół kontroli instalacji gazowej?

Po przeprowadzeniu kontroli instalacji gazowej w Twoim domu , konieczne jest sporządzenie protokołu przez gazownika. Najczęściej protokół ogranicza się do podania daty przeglądu, oceny działania instalacji oraz zakresu przeprowadzonej kontroli gazowej. Każdy protokół powinien mieć informację o osobie upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz podpis osoby kontrolującej.

Na czym polega przegląd instalacji gazowej?

Przegląd instalacji gazowej to określenie stanu technicznego instalacji gazowej, pomiar szczelności rurociągów i armatury.

Przegląd instalacji gazowej NIE JEST przeglądem kotła gazowego ani próbą szczelności.

Przegląd kotła gazowego to przegląd i czyszczenie wymiennika w kotle gazowym. Wymiana elementów eksploatacyjnych. Przeglądów mogą dokonywać jedynie autoryzowani serwisanci danego producenta. Natomiast próba szczelności instalacji gazowej jest wykonywana na nowych lub przerabianych instalacja gazowych. Polega na nabiciu instalacji sprężonym powietrzem i określenia za pomocą manometru spadku ciśnienia w instalacji.

 

DLACZEGO TO WAŻNE?
Czy wiesz, że Towarzystwo Ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeśli szkoda powstała w wyniku wadliwej instalacji a Ty nie posiadasz ważnych przeglądów okresowych?

Częsty zapis w OWU ubezpieczenia: "Ubezpieczony obowiązany jest do jego utrzymania i użytkowania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego."

exclamation-mark