arrow-top

 

KOMINIARZ Zawiercie
PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH Zawiercie

Nie ryzykuj problemami z ubezpieczeniem! Zadbaj o przegląd kominiarski i znajdź kominiarza w Zawierciu!

 

1. Wypełniasz formularz i wysyłasz zapytanie do wykonawców

2. Wykonacy kontaktują się z Tobą w ciągu 24 godzin i przedstawiają oferty

3. Jeśli się zdecydujesz, umawiasz się na termin w dogodnym dla Ciebie terminie

4. Odbierasz protokół i rozliczasz się z wykonawcą

Proszę wpisać nazwę miasta

 

 

 

 

Czy przegląd kominiarski domu jednorodzinnego jest obowiązkowy?

Niezależnie czy mieszkasz w Zawierciu czy w innym mieście, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, a konkretnie z Art. 62. pkt 1.1.c, właściciele domów jednorodzinnych zobowiązani są do przeprowadzania regularnych przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), co 1 rok.

Oprócz przeglądu, zadbaj o usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania: czyszczenie co 3 miesiące dla paliw stałych, czyszczenie co 6 miesięcy dla paliw płynnych.

Jak przygotować się do przeglądu kominiarskiego domu jednorodzinnego?

Aby przegląd kominiarski przebiegał sprawnie, pamiętaj o odsłonięciu wszystkich przewodów kominowych, spalinowych i dymowych oraz o łatwym dostepnie do wyczystek. Kominiarz będzie musiał dostać się również na dach więc zadbaj o łatwy dostep.

Co grozi za brak corocznego przeglądu kominiarskiego?

W przypadku braku dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów kominiarskich zgodnie z wymaganymi terminami, można zostać ukaranym grzywną do wysokości 5 tysięcy złotych. Ponadto, inspektorzy nadzoru budowlanego mają możliwość nałożenia kary w postaci ograniczenia/pozbawienia wolności lub nałożenia mandatu w wyniku przeprowadzonych kontroli.

Brak ważnego przeglądu kominiarski w przypadku pożaru domu może również oznaczać brak wypłaty odszkodowania - Towarzystwa Ubezpieczeń wymagają ważnych przeglądów okresowych, w tym przeglądu kominiarskiego, w OWU czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia domu.

Co ile przegląd kominiarski w domu jednorodzinnym?

Przegląd kominiarski czyli przegląd przewodów kominowych powinien być realizowany co rok, przedgląd polega na sprawdzeniu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Ile kosztuje przegląd kominiarski w Zawierciu?

Koszt przeglądu kominiarskiego w domu jednorodzinnej zależy od kilku czynników, między innymi od miasta oraz od ilości przewodów kominowych. Koszt przeglądu kominiarskiego osculuje w przedziale od 250-500zł

Kto wykona przegląd kominiarski w Zawierciu?

+ ZAMÓW PRZEGLĄD

Odpowiedzialność za kontrolę przewodów kominowych domu jednorodzinnego spoczywa zawsze na właścicielu lub zarządcy budynku. To on jest zobowiązany do monitorowania terminów przeglądów i do ich zlecania specjalistom z odpowiednimi uprawnieniami.

Do przeprowadzenia przeglądów kominiarskich wymagane są specjalistyczne kwalifikacje. Kominiarz w Zawierciu wykonujący te kontrole powinni posiadać kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Co powinien zawierać protokół kontroli kominiarskiej w domu jednorodzinnego?

Po przeprowadzeniu kontroli przewodów kominiarskich w Twoim domu w Zawierciu, konieczne jest sporządzenie protokołu przez uprawnionego specjalistę. Od 2023 roku, protokół z kontroli kominiarskiej wpisywany jest w formie cyfrowej do bazy CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).

 

DLACZEGO TO WAŻNE?
Czy wiesz, że Towarzystwo Ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeśli szkoda powstała w wyniku wadliwej instalacji a Ty nie posiadasz ważnych przeglądów okresowych?

Częsty zapis w OWU ubezpieczenia: "Ubezpieczony obowiązany jest do jego utrzymania i użytkowania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego."

exclamation-mark