arrow-top

 

PRZEGLĄD BUDOWLANY W Bytomiu
PRZEGLĄD STANU TECHNICZNEGO Bytom

Nie ryzykuj problemami z ubezpieczeniem! Zadbaj o przegląd budowlany i znajdź specjalistę w Bytomiu!

 

1. Wypełniasz formularz i wysyłasz zapytanie do wykonawców

2. Wykonacy kontaktują się z Tobą w ciągu 24 godzin i przedstawiają oferty

3. Jeśli się zdecydujesz, umawiasz się na termin w dogodnym dla Ciebie terminie

4. Odbierasz protokół i rozliczasz się z wykonawcą

Proszę wpisać nazwę miasta

 

 

 

 

Co to jest przegląd stanu technicznego domu jednorodzinnego?

Przegląd stanu technicznego, popularnie zwanym przeglądem budowlanym ma za zadanie przeprowadzenie kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Czy przegląd stanu technicznego domu jednorodzinnego jest obowiązkowy?

Niezależnie czy mieszkasz w Bytomiu czy w innym mieście, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, a konkretnie z Art. 62. pkt 1.2, właściciele domów jednorodzinnych zobowiązani są do przeprowadzania regularnych przeglądów okresowych, co 5 lat, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Regularna kontrola stanu etchnicznego w domu jednorodzinnym ma zasadnicze znaczenie w przypadku pękania ścian i podłóg, uszkodzeń konstrukcji dachu, pożaru czy też w sporze z wykonawcą lub deweloperem ale rónież w przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu szkód górniczych.

Jak przygotować się do przeglądu stanu technicznego domu jednorodzinnego?

Aby przegląd przebiegał sprawnie, najlepiej gdybyś przygotował projekt domu a jeśli go nie posiadasz to przynajmniej podstawowe informacje o konstrukcji budynku oraz rodzaju materiałów budowlanych, w szczególności o fundamentach, ścianach, dachu oraz stropach.

Jeśli posiadasz przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej lub przegląd kominiarski to również przygotuj protokoły do wglądu.

Co grozi za brak okresowego przeglądu stanu technicznego?

W przypadku braku dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów budowlanych zgodnie z wymaganymi terminami, można zostać ukaranym grzywną do wysokości 5 tysięcy złotych. Ponadto, inspektorzy nadzoru budowlanego mają możliwość nałożenia kary w postaci ograniczenia/pozbawienia wolności lub nałożenia mandatu w wyniku przeprowadzonych kontroli.

Co ile przegląd budowlany w domu jednorodzinnym?

Przegląd budowlany czyli stanu technicznego powinien być realizowany co 5 lat, przedgląd polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Ile kosztuje przegląd budowlany w Bytomiu?

Koszt przeglądu budowlanego w domu jednorodzinnej zależy od kilku czynników, między innymi od miasta oraz od wielkości budynku. Koszt przeglądu budowlanego osculuje w przedziale od 500-1000zł

Kto wykona przegląd budowlany w Bytomiu?

+ ZAMÓW PRZEGLĄD

Odpowiedzialność za kontrolę stanu technicznego domu jednorodzinnego spoczywa zawsze na właścicielu lub zarządcy budynku. To on jest zobowiązany do monitorowania terminów przeglądów i do ich zlecania specjalistom z odpowiednimi uprawnieniami.

Do przeprowadzenia przeglądów stanu technicznego wymagane są specjalistyczne kwalifikacje. Specjaliści w Bytomiu wykonujący te kontrole powinni posiadać kwalifikacje czyli uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Co powinien zawierać protokół kontroli stanu technicznego domu jednorodzinnego?

Po przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego w Twoim domu w Bytomiu, konieczne jest sporządzenie protokołu przez uprawnionego specjalistę. Najczęściej protokół zawiera podstawowe informacje takie jak datę przeglądu budowlanego i numer uprawnień budowlanych osoby przeprowadzającej kontrolę oraz szczegółowy opis kontroli z zakres: stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, instalacji i urządzeń służących ochronę środowiska. W protokole znajdziesz opisane elementy konstrukcyjne, elewacje budynku, klatki schodowe, schody wewnętrzne, pokrycia dachowe i elementy odwodnienia oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku.

 

DLACZEGO TO WAŻNE?
Czy wiesz, że Towarzystwo Ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeśli szkoda powstała w wyniku wadliwej instalacji a Ty nie posiadasz ważnych przeglądów okresowych?

Częsty zapis w OWU ubezpieczenia: "Ubezpieczony obowiązany jest do jego utrzymania i użytkowania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego."

exclamation-mark