arrow-top

 

ELEKTRYK Gliwice
PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Gliwice

Nie ryzykuj problemami z ubezpieczeniem! Zadbaj o przegląd elektryczny i znajdź elektryka w Gliwicach!

 

1. Wypełniasz formularz i wysyłasz zapytanie do wykonawców

2. Wykonacy kontaktują się z Tobą w ciągu 24 godzin i przedstawiają oferty

3. Jeśli się zdecydujesz, umawiasz się na termin w dogodnym dla Ciebie terminie

4. Odbierasz protokół i rozliczasz się z wykonawcą

Proszę wpisać nazwę miasta

 

 

 

 

Czy przegląd instalacji elektrycznej jest obowiązkowy?

Niezależnie czy mieszkasz w Gliwicach czy w innym mieście, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, a konkretnie z Art. 62. pkt 1.2, właściciele domów jednorodzinnych zobowiązani są do przeprowadzania regularnych przeglądów okresowych, co 5 lat, polegających na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów..

Regularna kontrola instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu potencjalnym pożarom i porażeniom. Wadliwa instalacja elektryczna lub nieprawdiłowe przeróbki tej instalacji są najczęstszym przyczyną pożarów domów jednorodzinnych wg danych Państwowej Straży Pożarnej. Przegląd elektryczny umożliwia wychwycenie ewentualnych usterek i podjęcie natychmiastowych działań naprawczych.

Jak przygotować się do przeglądu instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego?

Aby przegląd przebiegał sprawnie, pamiętaj o odsłonięciu wszystkich punktów i gniazdek w celu dokonania pomiaru oraz o odsłonięciu i udostępnieniu odgromów.

Co grozi za brak przeglądu instalacji elektrycznej?

W przypadku braku dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów elektrycznych zgodnie z wymaganymi terminami, można zostać ukaranym grzywną do wysokości 5 tysięcy złotych. Ponadto, inspektorzy nadzoru budowlanego mają możliwość nałożenia kary w postaci ograniczenia/pozbawienia wolności lub nałożenia mandatu w wyniku przeprowadzonych kontroli.

Co ile przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym?

Przegląd instalacji elektrycznej powinien być realizowany co 5 lat, a podczas tego badania dokonuje się dokładnych pomiarów wszystkich punktów instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym. Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej w Gliwicach?

Koszt przeglądu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnej zależy od wielu czynników, między innymi od miasta oraz od ilości punktów pomiarowych czyli gniazdek elektrycznych oraz ilości i rodzajów używanych urządzeń elektrycznych takich jak pompy ciepła, płyty indukcyjne, grzejniki elektryczne, panele fotowoltaiczne czy magazyny energii. Najczęściej koszt przeglądu z protokołem uwzgledniającym wszystki epomiary elektryczne osculuje w przedziale od 800-1500zł

Kto wykona przegląd instalacji elektrycznej w Gliwicach?

+ ZAMÓW PRZEGLĄD

Odpowiedzialność za kontrolę instalacji elektrycznej spoczywa zawsze na właścicielu lub zarządcy budynku. To on jest zobowiązany do monitorowania terminów przeglądów elektrycznych i do ich zlecania specjalistom z odpowiednimi uprawnieniami.

Do przeprowadzenia przeglądów instalacji elektrycznej wymagane są specjalistyczne kwalifikacje. Specjaliści wykonujący te kontrole powinni posiadać kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych czyli osoby z odpowiednimi uprawnieniami SEP np. "elektryk Gliwice".

Co powinien zawierać protokół kontroli instalacji elektrycznej?

Po przeprowadzeniu kontroli instalacji elektrycznej w Twoim domu w Gliwicach, konieczne jest sporządzenie protokołu przez elektryka. Najczęściej protokół zawiera podstawowe informacje takie jak datę przeglądu instalacji elektrycznej, oceny działania instalacji wraz ze wszystkimi pomiarami oraz zakresu przeprowadzonej kontroli stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Każdy protokół powinien mieć informację o osobie upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz podpis osoby kontrolującej wraz z numerem uprawnień SEP.

 

DLACZEGO TO WAŻNE?
Czy wiesz, że Towarzystwo Ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeśli szkoda powstała w wyniku wadliwej instalacji a Ty nie posiadasz ważnych przeglądów okresowych?

Częsty zapis w OWU ubezpieczenia: "Ubezpieczony obowiązany jest do jego utrzymania i użytkowania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego."

exclamation-mark