arrow-top

 

OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY DOMÓW JEDNORODZINNYCH
ZAMÓW FACHOWCA Z UPRAWNIENIAMI

 

1. Wybierasz miasto, wypełniasz formularz i wysyłasz zapytanie do wykonawców

2. Wykonacy kontaktują się z Tobą w ciągu 24 godzin i przedstawiają oferty

3. Jeśli się zdecydujesz, umawiasz się na termin w dogodnym dla Ciebie terminie

4. Odbierasz protokół i rozliczasz się z wykonawcą

 

 

 

 

 

Lista obowiązkowych
PRZEGLĄDÓW W DOMU JEDNORODZINNYM

Stan prawny na 1 stycznia 2024 r.

co 1 rok

Przegląd instalacji gazowej

+ ZAMÓW PRZEGLĄD

Przegląd instalacji gazowej (przegląd gazowy)

Dlaczego to ważne?
Wymagane przez Towarzystwa Ubezpieczeń oraz Nadzór Budowlany np. w sytuacji pożaru lub wybuchu gazu.

Kto jest odpowiedzialny za przegląd instalacji gazowej:
Właściciel domu jednorodzinnego.

Kto wykonuje przegląd gazowy:
Osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Podstawa prawna:
Art. 62. Prawo Budowlane, pkt 1.1.c

co 1 rok

Przegląd kominiarski

+ ZAMÓW PRZEGLĄD

Przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Oprócz przeglądu, zadbaj o usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
- czyszczenie co 3 miesiące dla paliw stałych
- czyszczenie co 6 miesięcy dla paliw płynnych

Dlaczego to ważne?
Wymagane przez Towarzystwa Ubezpieczeń oraz Nadzór Budowlany np. w sytuacji pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla.

Kto jest odpowiedzialny za przegląd kominiarski:
Właściciel domu jednorodzinnego.

Kto wykonuje przegląd kominiarski:
Osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Kto wykonuje czyszczenie komina:
Osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub samodzielnie zgodnie z przepisami p.poż. paragraf 34 pkt 3 i 4 (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Podstawa prawna:
Art. 62. Prawo Budowlane, pkt 1.1.c oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

co 5 lat

Przegląd stanu technicznego budynku

+ ZAMÓW PRZEGLĄD

Przegląd budowlany

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Dlaczego to ważne?
Wymagane przez Towarzystwa Ubezpieczeń, Nadzór Budowlany lub Zakład Górniczy np. w sytuacji uszkodzeń z powodu szkód górniczych, pękania ścian i podłóg, uszkodzeń konstrukcji dachu, pożaru czy też w sporze z wykonawcą lub deweloperem.

Kto jest odpowiedzialny za przegląd budowlany:
Właściciel domu jednorodzinnego.

Kto wykonuje przegląd budowlany:
Osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Podstawa prawna:
Art. 62 Prawo Budowlane, pkt 1.2 oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn 16 sierpnia 1999 w sprawie warunków technicznych i uzytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836.)
UWAGA! Art 62 pkt 2.1 uchyla jedynie obowiązek corocznego przeglądu budowlanego dla domów jednorodzinnych w zakresie Art 62 1.1.a. Przegląd budowlany 5-cio letni dalej jest wymagany!

co 5 lat

Przegląd instalacji elektrycznej

+ ZAMÓW PRZEGLĄD

Przegląd elektryczny

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Dlaczego to ważne?
Wymagane przez Towarzystwa Ubezpieczeń oraz Nadzór Budowlany np. w sytuacji pożaru, przepięcia lub uderzenia pioruna.

Kto jest odpowiedzialny za przegląd instalacji elektrycznej:
Właściciel domu jednorodzinnego.

Kto wykonuje przegląd elektryczny:
Osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Podstawa prawna:
Art. 62. Prawo Budowlane, pkt 1.2

co 1 rok

Przegląd oczyszczalni ścieków i szamba

JUŻ WKRÓTCE...

Przegląd instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Dlaczego to ważne?
Wymagane przez Urząd Miasta/Gminy oraz Nadzór Budowlany np. w sytuacji wycieku, rutynowych kontroli.

Kto jest odpowiedzialny za przegląd instalacji sanotranej:
Właściciel domu jednorodzinnego.

Kto wykonuje przegląd instalacji sanitarnej:
Osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Podstawa prawna:
Art. 62. Prawo Budowlane, pkt 1.1.b

 

DLACZEGO TO WAŻNE?
Czy wiesz, że Towarzystwo Ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeśli szkoda powstała w wyniku wadliwej instalacji a Ty nie posiadasz ważnych przeglądów okresowych?

Częsty zapis w OWU ubezpieczenia: "Ubezpieczony obowiązany jest do jego utrzymania i użytkowania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego."

exclamation-mark

 

 

PORADNIKI

Sprzedaż domu jednorodzinnego

Sprzedaż domu jednorodzinnego

Sprzedaż domu to złożony proces, który wymaga staranności, przygotowania i dbałości o szczegóły. Aby transakcja przebiegła pomyślnie, zarówno sprzedający, jak i...

Czytaj więcej...

Zakup domu jednorodzinnego

Zakup domu jednorodzinnego

Kupno domu to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w życiu, wymagające nie tylko znacznych nakładów finansowych, ale także dokładności, rozwagi i rzetelnego przygotowania. Proces...

Czytaj więcej...

Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie domu w budowie

Czasem może się wydawać, że ubezpieczenie domu w budowie jest niepotrzebne – skoro dom się buduje, to po co?    Praktyka pokazuje, że także nieukończony dom może...

Czytaj więcej...

Jak uniknąć pułapki ubezpieczeniowej w kredycie hipotecznym?

Jak uniknąć pułapki ubezpieczeniowej w kredycie hipotecznym?

Ubezpiecznie domu w kredycie hipotecznym.   Czy wiesz, że brak ważnych przeglądów okresowych domu w kredycie hipotecznym może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania a w...

Czytaj więcej...

Przyczyny pożarów domów jednorodzinnych

Przyczyny pożarów domów jednorodzinnych

Przyczyny pożarów stanowią zagadnienie o ogromnym znaczeniu zarówno społecznym, jak i ekonomicznym. Według danych Państwowej Straży Pożarnej, jedne z najczęstszych przyczyn...

Czytaj więcej...

14 obowiązków właściciela domu jednorodzinnego

14 obowiązków właściciela domu jednorodzinnego

Obowiązki właściciela domu jednorodzinnego można podzielić na kilka kategorii, takie jak obowiązki związane z okresowymi kontrolami, konserwacją i użytkowaniem domu oraz urządzeń,...

Czytaj więcej...